Kategorier
Cyklar

Var finns cyklar Stockholm och hur mycket kostar de?

Som cyklist i Stockholm ligger man numera ganska bra till – rent trafikmässigt satsar nämligen just Stockholm väldigt hårt på att cyklisterna ska bli fler. Man ser Köpenhamn och Amsterdam som förebilder och bygger hela tiden fler och bättre cykelbanor som i sin tur ska attrahera nya människor till att cykla istället för att ta bilen exempelvis till arbetet. Detta naturligtvis för att förbättre miljön då avgaserna från bilar och andra motordrivna fordon, helt enkelt är för hög just i Stockholm.

Men om man nu är intresserad av att börja cykla – går det då att hitta cyklar Stockholm? Ja, det är väldigt enkelt också – i Stockholm finns en väldigt stor marknad av dels fabriksnya cyklar och också begagnade varianter. Tanken är alltså att du exempelvis på intenet ska kunna skriva cyklar Stockholm och därefter kunna hitta exakt den typ, den modell och det märke av cykle osm du föredrar. Hur ser då priserna för cyklar i Stockholm ut och är det dyrare eller billigare än i övriga Sverige? Här kan man – förvånande se – att Stockholm generellt har lite dyrare cyklar och i synnerhet då bland de begagnade modellerna än vad övriga landet har.

Detta är svårt att förklara men man tjänar alltså på att köpa sin cykel någon annanstans och sedan frakta den till Stockholm än att köpa den på plats – naturligtvis förutsatt att du kan frakta den samt att du inte åker exemplevis till Östersund bara för att köpa en begagnad cykel och tvingas betala buss eller bensin – så mycket skiljer nämligen inte sig priserna mellan cyklar i Stockholm eller exempelvis då Östersund. Söker man däremot en fabriksny cykel så är det snarare billigare att köpa cyklar i Stockholm än någon annanstans – detta då det finns fler affärer som i sin tur konkurrerar med priser och där kan man alltså som kund ha en stor fördel. Det hela är ju ganska konstigt och svårförklarligt då det handlar om cyklar i Stockholm – det vill säga att begagnade är dyra medan nya är förhållandevis billiga. Detta är något som Stockholm som stad måste komma underfund med då faktiskt de flesta människor inte aktivt söker just nya cyklar utan det är de begagnade man i första hand vill åt.

Kan cyklar Stockholm bli billigare?

Hur man sedan ska göra det är en annan fråga – men så länge begagnade cyklar Stockholm har så höga priser så är det svårt att engagera folk till detta miljövänliga alternativ. Vill man få fler personer att cykla – ja, då är också billigare cyklar en förutsättning. Kanske kan Stockholm som stad gå in med en sorts subventionerad variant av öronmärkning av just cyklar Stockholm som varje invånare kan utnyttja annars kan det nämligen bli svårt och då tar nog folk kanske hellre bilen. Speciellt då vintern trots allt ser ut som den gör i Stockholm. Där har ju inte direkt cyklar i Stockholm någon som helst fördel jämfört med exempelvis kollektivtrafik – och en klar nackdel om man siktar på att bli som Köpenhamn där ju vinterhalvåret är betydligt mildare.